Funcţionalităţi ale unui sistem ERP

Osobi ERP Management Software S.R.L., Dana

Sistemele ERP, sunt programe modulare, fiecare arie de activitate a companiei fiind acoperită de către o aplicaţie specifică.

Modulele unui sistem ERP funcţionează integrat utilizând o bază de date comună, sau pot funcţiona independent.

Câteva categorii de module care servesc la gestionarea cu eficienţa a unei companii:

· Producţie: planificarea şi urmărirea producţiei

· Gestiune: evidenţa stocurilor, a furnizorilor, a plăţilor şi încasărilor

· Vânzări: optimizarea activităţiilor de vânzare, distribuţie şi facturare, managementul echipei

· Salarii: calculul salariilor şi managementul informaţiilor referitoare la personal

· Contabilitate: evidenţa contabilă
· FRM (Finance Resource Management): evidenţa financiară

· Imobilizari: evidenţa mijloacelor fixe şi calculul amortizării

· HRM (Human Resource Management):managementul resurselor umane

· CRM (Customer Relationship Management): managementul relaţiilor cu clienţii

· SCM (Supply Chain Management): managementul relaţiilor cu furnizorii

· BI (Business Intelligence): rapoarte, analize, prognoze.